Tillbaka

Göteborgs universitet

U3 - 118

Välkommen till Göteborgs Universitet monter under Frihamnsdagarna

Under Frihamnsdagarna får du möjlighet att träffa olika representanter från universitet i montern. Tillsammans med Support Group Network kommer det under Frihamnsdagarna finnas möjlighet att träffa och samtala med forskare, studenter, studievägledare och personal från Support Group Network som är en av flera samhällsaktörer universitet samverkar med.

Göteborgs universitet är på plats följande dagar och tider:

Torsdag 25 aug kl. 12.00-16.00
Fredag 26 aug: kl. 12.00-16.00
Lördag 27 aug: 12.00-16.00

Forskare på plats i montern

Linda Sternö, HDK-Valand
Lina arbetar som lektor inom ämnet film på HDK-Valand och tf enhetschef för Film Fotografi och Litterär gestaltning. Tillsammans med lärare från HDK-Valand och HSM, är Linda delaktig i kurserna som ges inom ramarna för regeringens satsning Kulturskoleklivet med start 2019. Linda har sedan starten varit ansvarig för kurserna i  Kulturskolans didaktik och praktik med inriktning Film och Foto.

Sedan 2011 driver Linda tillsammans med kollegor och alumins från filmutbildningen projektet Barnfilmskolan, som startades med hjälp av PU-medel från Konstnärliga Fakulteten. Barnfilmskolan prisbelönades med Gullspira på Guldbaggegalan 2016. Läs mer om projektet på: http://www.barnfilmskolan.se

Sedan tidigare har Linda också mångårig erfarenhet av en verksamhet inom film där hon både har regisserat och producerat filmer för tv och biograf. Lindas forskning har de senaste åren handlat om att utveckla en filmpedagogik utifrån en digital kontext.

Länk till Lindas publikationer: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/lindasterno
Dag och tid: torsdag 25 aug kl. 13:00-14:00 samt fredag 26 augusti
kl. 15:00-16:00

Professor Girma Berhanu, Institution för pedagogik och specialpedagogik
Girma arbetar framför allt arbetar med frågor som rör sociokulturella förhållanden (inklusive historiska aspekter och institutionella ramar/förutsättningar) som har relevans för utbildningsområdet i allmänhet och utifrån specialpedagogiska synsätt och perspektiv i synnerhet. Hur man ser på fenomenen inklusion-exklusion, normalitet-avvikelse etc inom det specialpedagogiska forskningsområdet är ett av hans intresseområden.  Undervisar och handleder gärna om inkluderande utbildning, kognitiv antropologi och ”educational ethnography”.
Dag och tid: torsdag 25 aug kl. 15:00-16:00

Docent Amir Khoram-Manesh, Avdelning för kirurgi
Amir är universitetslektor i kirurgi med särskilt fokus på katastrofmedicin och mass-skadehantering och trauma. Har varit gästprofessor vid State Emergency Services of Ukraine, Institutionen för civilskydd och hälsovård, Kiev, Ukraina, University of Medical Sciences i Shiraz, Iran, National Institute of Emergency Medicine i Thailand och Center of Excellence for Emergency Medicine, Mahidol University i Bangkok.
Dag och tid: fredag 26 aug kl. 14:00-15:00

Universitetslektor Sylvi Vigmo, proprefekt på institution för pedagogik, kommunikation och lärande
2010 disputerade Vigmo och tog en doktorsexamen med inriktning språkdidaktik. Vigmo undersökte elevers interaktioner och samverkande användning av digital teknik i en medieproduktion.  Hennes engagemang i internationellt samarbete inkluderar ett EU-finansierat forskningsprojekt som undersöker öppna utbildningsresurser på mindre använda språk, samt fokus på öppna utbildningsmetoder, öppna utbildningsresurser inom högre utbildning och mobil teknik som används för att bedöma språkinlärningsaktiviteter.  Numera jobbar hon även med pedagogisk utveckling med fokus på att främja mångfald och inkludering i högre utbildning.
Dag och tid: lördag 27 aug kl. 13:00-16:00