Tillbaka

Göteborgs universitet (48)

Cirkulära torget (Greta)

Plats 48

Göteborgs universitet bildades 1954 ur det år 1891 grundade Göteborgs högskola samt det år 1949 grundade Göteborgs medicinska högskola. Universitetet har åtta fakulteter totalt. På universitet studerar drygt 56 000 studenter (varav ca 30 000 helårsstudenter). Till detta tillkommer omkring 6 600 anställda.

Inom universitetet finns musik-, konst-, samhälls-, och naturvetenskap, humaniora, utbildningsvetenskap, lärarutbildning, IT, Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin med medicin, vårdvetenskap och odontologi. Grundutbildningen sker nära forskningen, och studenterna möter därvid frekvent internationellt erkända forskare.

Läs mer om Göteborg universitet här.

Under Frihamnsdagarnas tre dagar kommer det att hända mycket i Göteborgs universitets tält!

Som besökare kommer du bland annat få möjlighet att lyssna till och inspireras av intervjuer med forskare från universitets åtta fakulteter. I samband med intervjuerna kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till medverkande!

På plats kommer det finns studenter som kan berätta om hur det är att studera vid universitet. För dig som är alumn finns representanter som kan berätta om universitets alumnnätverk.

Under dagarna kommer du som besökare också få träffa flera av universitets havsforskare.

Besök vår hemsida för att läs mer om vad som händer i Göteborgs universitets tält.