Tillbaka

Hammarkullens lokala guider

U1 - 56

Föreningen HAM-SAM/Karnevalskommittén har genom projektet Hammarkullen 365 jobbat med att utbilda lokaler guider i Hammarkullen.

Tanke med detta är att personer från Hammarkullen ska lära sig att guida i sitt område för att lyfta fram både det sociala, områdets utveckling ur ett kulturellt och arkitektoniskt perspektiv samt kunna prata om medskapande konst i området, lyfta fram allt det positiva som finns i området, både för att stärka den egna självkänslan, men också för att visa upp detta för övriga Göteborgare. En ytterligare anledning är att erbjuda ungdomar och vuxna en möjlighet till extra inkomst.
Tanken med lokala guider är att berätta om och visa upp Hammarkullen inifrån.

Hammarkullens lokala guider medverkar på Frihamnsdagarna med stöd från IOFF, Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen.