Tillbaka

Hjärnkoll i Västra Götaland

U5 - 144

Hjärnkoll startade som en kampanj 2009. Det var myndigheten Handisam (nuvarande Myndigheten för delaktighet MFD) som fick i uppdrag att öka kunskapen och förändra attityderna kring psykisk ohälsa genom att låta personer med egen erfarenhet berätta om denna. Ambassadörernas egna berättelser visade sig bidra till att attityderna kring psykisk ohälsa förbättrades och man var mån om att verksamheten skulle få en fortsättning.

2015 bildades Riksförbundet Hjärnkoll som är en nationell, partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening. I Sverige finns (2022) femton regionala föreningar som bedriver Hjärnkollverksamhet där ingår Hjärnkoll i Västra Götaland .Läs mer: vg.hjarnkoll.se