Tillbaka

Hörselskades Förening i Göteborg (343)

Utställaryta paviljong

Plats 343

Hörselskadades förening i Göteborg är en ideell och partipolitisk obunden organisation för hörselskadade och andra som stöder dess arbete. Föreningen bildades 1922. Föreningen tillhör Hörselskadades distrikt i Västra Götaland som i sin tur är anslutet till Hörselskadades Riksförbund.

Föreningens verksamhet har dels en social sida, dels en intressepolitisk sida. Till den sociala sidan hör att ordna träffar för våra medlemmar såsom möten, kurser och utflykter mm. Till det intressepolitiska hör att bevaka hörselfrågor och tillgängligheten i Göteborgs Stad och genom olika insatser påverka politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare för ett mer tillgängligt samhälle.

HRF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.