Tillbaka

IM, Individuell Människohjälp (162)

Fadime

Plats 162

Välkommen till IMs tält för att lära och samtala om klimaträttvisa! Här kan du också snurra på klimathjulet och tävla i klimatkunskap.

Om IM:
IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som sedan 1938 kämpat för en rättvis och medmänsklig värld. Vi arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer för att människor av egen kraft ska kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering. I Sverige är IM verksamma över hela landet, bland annat i Göteborg där IMs lokalförening arbetar med fokus på integrationsfrågor.