Tillbaka

Integrationsnätverk Göteborg (338)

Utställaryta paviljong

Plats 338

En mötesplats för nya göteborgare

Vi arbetar för bättre integration och gemenskap mellan människor i Göteborg. Hos oss finns möjligheter för nyanlända eller nyligen etablerade invandrare att möta svenskar med olika bakgrund.

Med diskussioner och samtal, information och utbildning vill vi öka förståelsen för hur det svenska samhället fungerar och väcka lust att aktivt delta i det. Vi har fyra teman för vår verksamhet: språket, samhällsorientering, den egna hälsan och en aktiv fritid.

Integrationsnätverk Göteborg är en ideell, politisk och religiöst obunden förening. Våra medlemmar och besökare kommer från mer än 20 nationer och talar ett tiotal olika språk, som kurdiska, somaliska, svenska, arabiska, ukrainska, engelska, eritreanska och persiska. Verksamheten finansieras med bidrag från olika samverkansparter.

Vår lokal på Vårvindsgatan 20 är hjärtat i vår verksamhet och fungerar som mötesplats för våra medlemmar. Föreningen har öppet dagligen från måndagar till fredagar.