Tillbaka

Jordens Vänner Göteborg (51)

Cirkulära torget (Greta)

Plats 51

Solidaritet och miljö hänger ihop. Vi är världens största demokratiska miljöorganisation, och vi består lokala gräsrotsrörelser, även så i Göteborg. Kom och prata om hur vi gör för att få in rättviseperspektiv i miljödebatten och påverka politiken i en mer värdig riktning, globalt såväl som lokalt.