Tillbaka

Kotte

Vi främjar inkluderande, hållbara och kreativa miljöer, där människor i alla åldrar och med alla förmågor delar rätten att leka och vara aktiva medborgare. Vår strategi kretsar kring inkludering, jämlikhet och hållbarhet, och fungerar som en katalysator för att inspirera expertis inom barnkultursdesign och samhällsbyggande. Vi placerar barnens behov och perspektiv i centrum för vår designfilosofi, vilket underlättar en metod som sätter människan i fokus. Kotte medverkar på Frihamnsdagarna via ett wild card. Ett wildcard innebär en gratisplats på Frihamnsdagarna. På så vis blir fler röster hörda på Frihamnsdagarna.