Tillbaka

Länsstyrelsen Västra Götaland

U3 - 117

Länsstyrelsen Västra Götaland arbetar för det hållbara samhället. I år är Länsstyrelsen partner till Frihamnsdagarna. Kom och träffa oss och prata demokrati och hållbarhet! I vår utställningsyta kan du träffa medarbetare från Länsstyrelsen som arbetar med bland annat valet, barns rättigheter, jämställdhet, integration, informationssäkerhet, klimatanpassning och samhällsbyggande. Du kan även möta flera av talarna från våra seminarier och få chansen att ställa fler frågor.

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Vårt scenprogram

Torsdag
13.55-14.35 Ett hotat demokratiskt samtal? (Scen Ebbe)
14.50-15.30 Kvinnorna och kapitalet (Scen Ebbe)

Fredag
15.00-15.40 Vad krävs för att Västsveriges industrier ska klara klimatomställningen? (Scen Ingrid)

Lördag
13.00-13.40 Det demokratiska utanförskapet (Scen Ebbe)
14.00-14.40 Ditt första val? (Scen Ebbe)