Tillbaka

LO-distriktet i Västsverige (154)

Fadime

Plats 154

Hjälp jag har fått ett jobb!
En trygg arbetsmarknad för unga är en av LOs viktigaste frågor. På Frihamnsdagarna visar vi upp våra informationsinsatser för att unga ska få bättre förutsättningar att undvika problem på arbetsmarknaden, både genom uppsökande verksamhet och information i gymnasieskolor.