Tillbaka

Majema (93)

Framtidens välfärd (Ebbe)

Majema utvecklar nytänkande läromedel av hög kvalitet som tar till vara elevernas kreativitet och ger tänkande och empatiska elever som kan ta ställning. Vår ledstjärna är att kreativitet och struktur ska gå hand i hand. Eleverna ska få utrymme för sina egna tankar och funderingar. Vi satsar på att böckerna ska vara tilltalande i sin layout med fina och tydliga illustrationer.