Tillbaka

Make Music Matter

Aktivitetsyta

Besök oss på Frihamnsdagarna och delta i musikworkshop, prova på-verksamhet och uppträdanden. Är du ung musiker kan du få coachning eller spela in låtar på plats. Varmt välkommen!

Make Music Matter! vill ge unga nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel för att främja kreativitet och välmående, vilket är i linje med Frihamnsdagarnas vision (Göteborgs svar på Almedalen och Järvaveckan) – en plats där fler röster får höras. Det är när människor möts som idéer uppstår och som kan leda till verklig förändring.

Betydelsen av meningsfull fritid för unga har kanske aldrig varit större än nu, Detta i en tid där gängrelaterade dödsskjutningar, hatbrott, missbruk och psykisk ohälsa har blivit ett växande problem. Många unga lever idag med låga förväntningar på samhället och en bristande framtidstro. Bland dessa år kanske de som bor i förorten de mest drabbade. 

Att musik är bra för människans välmående har påvisats i flera vetenskapliga studier. Musiken har också stor betydelse för ungas identitetsutveckling och är en påverkansfaktor på samhället i stort. Därför medverkar Make Music Matter! på Frihamnsdagarna 2022. Med ett musikaliskt ”creative hub” vid Frihamnen, som bjuder in unga att under tre dagar ta del av ett gediget program och fullspäckat schema med aktiviteter som workshops, föreläsningar, inspelning, feedback sessions, coaching samt uppträdanden. Många olika aktörerfrån musikbranschen kommer att finnas på plats.

Syftet med Make Music Matter! är att demokratisera musik genom att ge unga verktyg till att uttrycka sig med samt att få inspirera till en meningsfull fritid och visa på framtida yrkesmöjligheter. Projektet är startskottet för ett initiativ riktat mot hela Göteborg Stad, vilket möjliggörs av bl a Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation, Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och musiktjänsterna Soundtrap by Spotify och Wahzaa.

Make Music Matter! #ForABetterDay finns på plats under hela Frihamnsdagarna.

Kontakt och anmälan

Make Music Matter!
Göran Nikolausson goran.nikolausson@lnu.se. 072-525 10 08

Projektledare Make Music Matter! Frhamnsdagarna:
Nanny Marianovic nanny.marianovic@gmail.com; Tony Malm tony.malm@gmail.com