Tillbaka

MARELD (39)

Cirkulära torget (Greta)

Vi står inför en enorm utmaning – Klimatomställningen!

Hur kan Frihamnen utvecklas och byggas för att bli en ny hållbar stadsdel i Göteborgs kärna?

MARELD tar en aktiv roll i klimatomställningen och vi ser som en våra viktigaste uppgifter att driva och våga testa nya sätt att bygga en hållbar stad. Där tror vi att återbruk, cirkulära förhållningssätt och platsskapande arkitektur bidrar till att skapa en hållbar stadsutveckling över tid och stadsrum som människor vill vistas i.

MARELD har på senare år varit engagerade i ett flertal stadsutvecklingsprojekt i området kring Frihamnen i Göteborg, där nyinvigda Jubileumsparken utgör en ny målpunkt och en viktig grön mötesplatsen i staden. I närområdet är vi även med och formar Backaplans nya stadsrum, gator och offentliga platser, gestaltning av Kvillebäcksparken, utveckling för Lilla Bommens nya kvarter, skissar på Ringöns framtida utveckling, gestaltar utemiljön för kaj 16 vid nya Hisingsbron, och har nu även fått uppdraget att arbeta med Lundbyhamnens utformning.

Därför vill vi bjuda in till en gemensam stadsbyggnadsskiss i vår monter, där samtal, diskussioner, önskemål och drömmar kan stötas och blötas tillsammans med oss på MARELD. Vi lyfter blicken och är nyfikna på vad ni tycker och tänker om framtida stadsutvecklingen kring Frihamnen.

Det kommer dagligen gå exklusiva guidade visningar av intilliggande Jubileumsparken, med start kl 15.00 varje dag. Samling vid MARELDs monter, ingen föranmälan krävs.

MARELD håller också en paneldebatt med inbjudna gäster – på temat cirkulär stadsbyggnad. Scen Greta, Torsdag kl 11.00.

Gäster är Joakim Kaminsky, Kaminsky arkitektur, Björn Siesjö, Stadsarkitekt Göteborg, Tinna Harling, Egnahemsfabriken, Christina Ingelsten, Affärsstrateg Skanska, Ulf Kamne, A Beautiful Soup, Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingschef Ekologisk hållbarhet, Framtiden utveckling AB

Cirkulär stadsbyggnad

Tältscen Greta
Torsdag 31 augusti kl 11:00–11:40

MARELD deltar för första gången på Frihamnsdagarna och ser fram emot att diskutera, skissa och tänka hållbar stadsbyggnad ihop med er under tre dagar!