Tillbaka

Mentor Sverige (46)

Aktivitetsytan

Plats 46

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för en värld där unga får växa upp och utvecklas hälsosamt. Genom mentorskap skapar vi förutsättningar för ungdomar att utöka sina nätverk samt få kunskap om arbetsmarknad och studier. Mentorskapet ger också verktyg för ökad självkänsla, motivation och handlingskraft. Tillsammans med volontärer, skolan och näringslivet frigör vi ungas potential och stärker deras framtidstro.