Tillbaka

Mimi Folkhögskola (354)

Utställaryta paviljong

Plats 354

En folkhögskola i centrala Göteborg för dig med erfarenheter av psykisk ohälsa

För att kunna studera på skolan behöver du identifiera dig med vår målgrupp, dvs. uppleva dig själv vara en person med erfarenheter av psykisk ohälsa av olika slag. Vi kräver ingen diagnos utan genomför en antagningsintervju.Vanliga erfarenheter hos deltagare på vår skola är depression, ångest av olika slag, långvarig isolering, trauma och erfarenheter av psykos, med mera.

Vi har allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå och har möjlighet att hjälpa dig att nå en gymnasial examen och behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet. På skolan har vi även kursen Omtag för dig som behöver stöd i att hitta motivation eller strategier för att ta dig hemifrån och vänja dig vid att vara i grupp innan du börjar studera på allmän kurs.

Vår personal är fortbildad i olika former av psykisk ohälsa och arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder för att skapa en studiemiljö som är anpassad efter vår målgrupp. Vi har en kurator på plats fem dagar i veckan och tre deltagarstöd som finns tillgängliga i skolans allmänutrymmen för att stötta våra deltagare i att ta sig till skolan och hantera de svårigheter som kan ställa till hinder för personer med psykisk ohälsa i en skolmiljö en vanlig dag.

För oss är det viktigt att man vet om att man är saknad när man inte är på skolan.