Tillbaka

Ung-Labbet och Unga kommunutvecklare Mölndal (160)

Utställaryta arena

Plats 160

Sedan 2005 har Mölndals stad arbetat fram och utvecklat en modell för att anställa unga i gymnasieåldern, kallade unga kommunutvecklare. Genom att ungdomarna är med och tar fram arbetsuppgifter och projekt syftande till ökad trivsel, trygghet och stärkt demokrati i deras bostadsområden utvecklar de samtidigt staden.

I september 2023 startade ESF-projektet Ung-labbet med syfte att stötta ungdomar mellan 16-29 år som inte arbetar eller studerar. Tanken är att komplexa problem behöver hanteras med de som berörs. Kommunen har i samarbete med Västra Götalandsregionen och andra samarbetspartners anställt unga samhällsutvecklare som själva varit utan arbete eller studier, som en del i projektgruppen.
Kom och lyssna på ett spännande seminariepass där både unga och vuxna berättar hur det är att arbeta tillsammans mot gemensamma mål!
Nyckelord: Unga anställda, Utveckling, Samverkan Skola Arbetsliv