Tillbaka

Neuroförbundet Göteborg

U5 - 141

Neuroförbundet Göteborg arbetar för att personer med neurologiska sjukdomar/skador ska kunna leva ett så bra liv som möjligt trots sin sjukdom/skada. Vi verkar för ett inkluderande samhälle och hjälper våra medlemmar att tillvarata sina rättigheter. Vi arrangerar aktiviteter för våra medlemmar där vi känner att samhällets utbud inte räcker till. Det kan vara exempelvis tillgängliga resor, rehabiliterande träning, sociala sammankomster och påverkansarbeten.

 

Neuroförbundet Göteborg medverkar som utställare på Frihamnsdagarna med stöd från IOFF, Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen.