Tillbaka

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland (163)

Fadime

Plats 163

Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation och har som huvudmål att erbjuda kunskap och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi vill främja en lustfylld, trygg och säker sexualitet, i syfte att förebygga ökningen av fall av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi arbetar för att bekämpa fördomar om hur det är att leva med hiv för att minska stigma och diskriminering och på så vis motverka utanförskap.

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland utgår alltid ifrån ett sex- och samlevnadsperspektiv och kultur- och genusperspektiv. Vi arbetar förebyggande med preventivt informations- och utbildningsarbete om hiv, Sexuellt överförbara infektioner, Sexuell och reproduktiv hälsa och bemötande.

Kom gärna förbi vår monter snacka lite och/eller testa dina kunskaper inom sex, sexuell hälsa och hiv genom att göra något av våra quiz. 🤗