Tillbaka

Öppet Hus (152)

Fadime

Plats 152 (Lördagen 2 September)

Öppet Hus – Mentorprogram för mångfald.

Öppet Hus är en ideell förening med ett starkt engagemang i att forma en inkluderande och dynamisk arbetsmarknad.

Vi står fria från politisk och religiös påverkan och strävar efter att skapa förutsättningar och kontakter in på en arbetsmarknad som välkomnar alla.

Sedan vårt grundande år 2009 har vi konsekvent knutit samman unga vuxna, särskilt de som är nya i Sverige, med etablerade mentorer inom arbetslivet.

Vår centrala verksamhet är ett kostnadsfritt, professionellt mentorskap med tydlig yrkesinriktning.

Genom detta program öppnas värdefulla dörrar till arbetsmarknaden för våra adepter.

Vi tror att mångfald är en källa till innovation och framgång. Genom att omfamna och utnyttja våra unika olikheter, skapar vi en stark grund för utveckling och framtids rustar av Göteborg.

Via Mentorprogrammet blir vi som stad inte bara starkare, utan även mer inkluderande och välkomnande.

Genom att ta tillvara på våra adepters och mentorers erfarenheter, färdigheter och perspektiv, banar vi väg för en ljusare framtid för både individer och samhället som helhet.

Varmt välkommen till vår monter!

 

Läs mer om vår förening på: www.oppethus.se