Tillbaka

Internationella Kvinnoförbundet för fred och Frihet, Göteborgs FN-förening och Svenska Kvinnors Vänsterförbund (92)

Cirkulära torget (Greta)

Plats 92

Organisationer för fred och mänskliga rättigheter. Engagemang för FNs milleniemål.

Göteborgs FN-förening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som är knuten till Svenska FN-förbundet. Vi arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Våra sakområde vilar på FN:s tre pelare:

– Fred, säkerhet och nedrustning
– Mänskliga rättigheter och demokrati
– Hållbar utveckling och Agenda 2030

Vårt syfte med ett deltagande under Frihamnsdagarna är att sprida våra sakområden och vårt budskap. Det är en möjlighet för Göteborgs FN-förening att synas mer i samhället, vilket är föreningens budord under kommande höst. Vi vill uppmärksamma våra medmänniskor om att ett globalt engagemang för freds- och klimatfrågor finns i vårt samhälle. I den vi tid vi lever i nu så behövs vi mer än någonsin. Under Frihamnsdagarna så kan vi informera människor om att de inte är ensamma i sitt engagemang för en bättre värld. Vi behöver bredda vårt deltagande och samarbete, samt visa att vi finns!

Svenska Kvinnors Vänsterförbund är en gammal kvinnoorganisation som verkat sedan 1914 ”Mot krigspsykos, för demokrati och kvinnors likställighet” som det hette då. Det gäller än idag.

– Krig är ett primitivt sätt att lösa konflikter på. Vi vill se mycket mer satsning på nedrustning, inte minsta av kärnvapen och förhandlingslösningar på svåra motsättningar. Fred på vår jord!

-Vii vill se engagerade medborgare som är aktiva i att bygga vårt samhälle solidariskt, kvinnor i samma utsträckning som män. Demokrati värd namnet!

– Allt för många Kvinnor har än idag sämre löner och pensioner än män och tar ett större ansvar för utbildning, vård och omsorg. Mäns våld mot kvinnor minskar inte. Jämställdhet och jämlikhet!

Sedan 1914 har vi blivit mycket mer medvetna om behovet av ett resursbevarande samhälle med ansvar för kommande generationer. Ta klimat hotet på allvar!

Allt detta vill vi prata om med besökare på Frihamnsdagarna och visa att vi är många som tror att en bättre värld är möjlig!