Tillbaka

Röda Korsets Ungdomsförbund (89)

Framtidens välfärd (Ebbe)

Plats 89

En organisation för och av unga

Röda Korsets ungdomsförbund är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och kämpar för humanitet och medmänsklighet. Vi har gratis verksamheter för barn och unga över hela landet, både fysiskt och online. Våra verksamheter finns för att ge unga stöd, sprida kunskap, skapa gemenskap och stärka ungas makt och inflytande över sina liv. De verksamheter vi bedriver finns för att vi sett ett behov av just den verksamheten. Till exempel serverar vi frukost på skolor och bedriver en stödchatt där en kan vända sig för att anonymt prata om hur en mår.

Vi jobbar varje dag för att göra ungas röster hörda genom att lyfta ungas perspektiv. Röda Korsets ungdomsförbund jobbar aktivt med påverkan för att uppmärksamma makthavare om de perspektiv och problem som finns idag för unga i Sverige. Vårt största fokus är att unga ska ha en trygg vardag, där dina rättigheter tas tillvara.

https://www.rkuf.se/