Tillbaka

Social Trade

U6 - 147

Sveriges första och enda säljbolag för Arbetsintegrerande Sociala Företag, (ASF)

Våra medlemmar/Ägare är s.k. icke vinstutdelande företag som arbetar med att hjälpa människor ut i arbetslivet från någon typ av utanförskap.

Social Trades uppdrag är att för sina medlemsföretag öka intäkterna så dessa företag kan anställa fler människor från utanförskap.

Detta görs primärt för att skapa gemensamma affärer genom ramavtal med kommuner och företag som fokuserar mycket på sitt CSR arbete

Givetvis görs även affärer med privatpersoner också som vill bidra med samhällsnytta.

Kom till vår monter för att förutsättningslöst diskutera framtida affärer med ASF i Sverige