Tillbaka

Suicidprevention i Väst (176)

Fadime

Plats 176

SPIV är en demokratisk och ideell förening, religiöst och politiskt obunden, med syfte att öka kunskapen om och intresse för att förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar.
I vår monter kommer vi att visa vår film ”Steg för livet” och medföljande samtalsmaterial till den. Materialet finns tillgängligt på tre olika språk svenska och världsspråken engelska och arabiska. Vi kommer alltid att vara minst två personer från vår organisation på plats för att kunna svara på frågor kring suicid och för att berätta om vår PLR (psykisk livräddning) utbildning som vi via bidrag från VG, Göteborgsstad och FOHM föreläser runt om i regionen och i Sverige gratis för ungdomar från 13 år och för allmänheten.