Tillbaka

Staden Vi Vill Ha (170)

Fadime

Plats 170

En Prototyp HASSP har tagits fram. Nu gäller det att utveckla denna i samverkan för att i ett första steg ta fram en Pilot och en interimsstyrelse för den nya vetenskapsparken.

HASSP = Holistic Association Social Science Park

I Prototyp Göteborgs omställningslabb finns en affisch ”PROTOTYP HASSP” med QR-koder som leder till olika skeden i utvecklingen.

 

DÅTID  NUTID OCH FRAMTID.

http://arnepe.brinkster.net/images3ny/2223/vb2322Prototyp HASSP 7420.JPG

Vi börjar med att inom kort länka till en pdf-fil som redovisar hur det började med en Prototyp Stenstaden år 1981 som haft stor betydelse för tillkomsten av Prototyp HASSP

På medborgarkraftens hemsida under Nyheter informeras kontinuerligt om HASSP http://arnepe.brinkster.net/nyheter/nyheter.htm