Tillbaka

Studieförbunden tillsammans (85)

Fadime

Plats 85

Välkommen till ett tält fullt med folkbildare! Här möter du studieförbund från hela regionen. Folkbildning är viktig för ett välfungerande samhälle, kulturliv och framtid. Kom till oss för att skapa, prata och upptäck med oss!