Tillbaka

Support Group Network (43)

Cirkulära torget (Greta)

Plats 43

Social inkludering och demokrati.

Support Group Network är en migrantledd organisation som initierats av flyktingar för att stödja flyktingar på alla nivåer med särskilt fokus på arbets- och social integration, stärkande av näringslivet, interkulturalitet och högre utbildning.

Vi designar och implementerar initiativ som bidrar till bättre integrations- och inkluderingsprogram genom att erbjuda behovsbaserade, meningsfulla projekt baserade på empowerment, självorganisering och strategiskt företagande.

Uppmuntra flyktingar och tredjelandsmedborgare till egna initiativ inom en mängd områden: (social, kulturell, utbildning, hälsovård, företagande) och samla opinion på alla nivåer. Organisationen är demokratisk uppbyggd och oberoende av politiska, nationella och religiösa partier.

Läs mer om SGN på www.supportgroup.se