Tillbaka

Svenska Afghanistankommittén SAK

U2 - 100

Svenska Afghanistankommittén fortsätter sitt arbete i Afghanistan. Talibans maktövertagande och västerlandets politiska reaktioner på det, har inneburit dramatiskt försämrad ekonomi för hela landet. Levnadsvillkoren för hela  befolkningen innebär en humanitär katastrof  med utbredd hunger och svält. Kvinnor drabbas värst genom Talibans extrema restriktioner avseende kvinnors rörelsefrihet och rätt till arbete och utbildning. Vi informerar om hur förutsättningarna för SAK att kunna fortsätta sitt arbete med att ge bistånd till utveckling för de fattigaste delarna av befolkningen på landsbygden påverkats.