Tillbaka

Tjejjouren Väst (159)

Fadime

Plats 159

Stöd- och utbildningsorganisation med en unik kunskap om tjejer och unga kvinnors mående och livsvillkor. Organisationen lyfter ungas röster för att skapa en långsiktig förändring.
Organisationen tillhandahåller stöd och hjälp till tjejer och unga kvinnor i Sverige genom app, mail och chatt.
Årligen görs även en enkätundersökning för att fördjupa sin kunskap om hur tjejer och unga kvinnor mår och hur de blir bemötta. Resultaten från enkäten sammanställs i en rapport.

Tjejjouren Väst medverkar genom wildcard från Länsstyrelsen i Västra Götaland.