Tillbaka

Unionen (268)

Utställaryta arena

Välkommen till Unionens tält under Frihamnsdagarna! Här kan du träffa Unionens förtroendevalda och höra mer om hur vi tillsammans skapar förändring genom fackligt engagemang. Vi bjuder även på CV-granskning, och du kan lyssna in på våra rundabordssamtal på temat kompetensutveckling. Kom förbi och träffa oss!

Program i tältet:

Torsdag 29/8, kl 14.00-14.45
Rundabordssamtal: Arbetsgivarnas syn på kompetensutveckling
I takt med att arbetsmarknaden förändras så ökar behovet av ny kompetens på våra arbetsplatser. Hur ser arbetsgivarna på sitt ansvar för att tillgodose behovet av kompetensutveckling? Hur lyckas vi att få en kontinuerlig och relevant kompetensutveckling av de anställda?

Fredag 30/8 kl 11-11.45
Rundabordssamtal: Individens möjligheter till kompetensutveckling
Omställningsstudiestödet är en innovation på svensk arbetsmarknad – en innovation som har mejslats fram under lång tid mellan arbetsmarknadens parter och som har både den tidigare och den nuvarande regeringens stöd. Men tyvärr fungerar inte stödet optimalt och alternativen till kompetensutveckling är inte goda nog i dagsläget. Hur skapar vi tillsammans de bästa förutsättningarna för individens kompetensutveckling?

Fredag 30/8 kl 14-14.45
Rundabordssamtal: Lärosätenas roll för framtidens kompetensutveckling
Unionen anser att det behövs varaktiga och öronmärkta resurser för utbildningar riktade till yrkesverksamma utöver det takbelopp som varje lärosäte har att använda fram till dess att ett nytt system är på plats. Hur ser lärosätena på sina möjligheter att utveckla nya flexibla utbildningar som ligger rätt i tiden? Vad behöver de för att lyckas?

Lördag 31/8 Drop-in kl. 12.00-14.30 och 15.00-18.00.
CV-granskning i tältet
Behöver du hjälp att vässa ditt CV? Unionen bjuder på professionell hjälp för att öka chanserna för att du ska få drömjobbet.