Tillbaka

Västtrafik

Aktivitetsyta

Välkommen till vår elbuss! Vi vill gärna höra hur du tycker att vi bäst kan öka det hållbara resandet i samhället. Vi kommer att finnas på plats med personal under hela evenemanget. Det är lätt att hitta oss vid den blåa elbussen, där vi också har en trevlig lounge där du kan sitta ner en stund. Vid elbussen arrangerar vi ett antal tillfällen att träffa valda delar av Västtrafiks organisation, programmet ser ut så här:

torsdag  25 aug 13-15 – Skulle du vilja jobba med IT och samtidigt vara med och bidra till att öka det hållbara resandet? Västtrafiks IT-avdelning finns på plats för att berätta om allt spännande som händer inom området just nu.

fredag 26 aug kl 10-12 – Nya mobilitetsslag dyker upp med allt snabbare hastighet. Vad blir Västtrafiks roll i det framtida mobilitetslandskapet och hur ser vi till att det blir hållbart? Västtrafiks experter berättar och svarar på frågor.

fredag 26 aug kl 14-16 – Träffa Västtrafiks ledning, Peter Hermansson (M), ordförande i Västtrafiks styrelse, Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden och Lars Backström, vd för Västtrafik finns på plats för samtal.