Tillbaka

VEO Foundation (97)

Framtidens välfärd (Ebbe)

Plats 97

VEO Foundation skall stödja personer, studenter och forskare vars insatser framförallt främjar intäkter till kreatörer och innehållsägare av digital media samt stärker deras rättigheter.

Målsättningen är att skapa en långsiktig rörelse där utveckling kan ske utan negativa konsekvenser för den enskilde människan med konkreta resultat kopplat till mänskliga rättigheter. Med konkreta resultat avses att intäkter skapas för den enskilde individen. Intäkter som kan göra stor skillnad och beroende på var i världen vi befinner oss så kan skillnaden få olika stor betydelse både för människa och samhälle.

Missa inte VEO Foundations seminarium:

Digitala Mänskliga Rättigheter på Internet
Tältscen Jan
Fredag, 13:00–13:20