Tillbaka

Göteborg II Zontaklubb (374)

Utställaryta paviljong

Plats 374

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och har i dag omkring 25 000 medlemmar i mer än 1100 klubbar i cirka 60 länder. Göteborg II Zontaklubb (Zonta) medverkar på Frihamnsdagarna via ett wild card. Ett wildcard innebär en gratisplats på Frihamnsdagarna. På så vis blir fler röster hörda på Frihamnsdagarna.