Vad säger du!?

Det här får skolor som medverkar:

  • Frihamnsdagarna besöker skolor, klasser och ungdomsgrupper och genomför workshopar med eleverna kring demokrati, förändring och att göra sin röst hörd.
  • Frihamnsdagarna delar metodstöd med pedagogerna kring demokrati och retorik. Workshopen är kostnadsfri för skolan.
  • Medverkande skolklasser bjuds in till Frihamnsdagarna 2024. Där får de elever som vill delta i rundabordssamtal 30/8 tillsammans med beslutsfattare och samhällsaktörer. Samtalen förs utan publik. Alla runt borden ges samma status och får lika mycket talartid. FHD Round Table är en unik möjlighet att skapa riktiga samtal som kan leda till förändring. Antalet platser är begränsade och det krävs föranmälan.
  • Här finns all information samlad: Ladda hem inbjudan till gymnasieskolor (PDF)

Vill du veta mer?
Skriv till info@frihamnsdagarna.se så bokar vi upp ett möte! Du får då del av metodstöd och kan ställa frågor samt boka in datum för workshop.

Bakgrund och finansiärer
Under hösten 2021 och våren 2022 genomfördes en förstudie för att få kunskap om ungas möjligheter till delaktighet i såväl Frihamnsdagarna som i andra delar av samhället. Våren 2023 inleddes pilotåret för Frihamnsdagarnas ungdomssatsning Vad säger du!?

Förarbetet till satsningen genomfördes med stöd av Länsstyrelsen Västra Götaland och pilotprojektet 2023 medfinansierades av Europeiska kommissionen samt AB Framtiden. Totalt deltog över 700 ungdomar i workshopar om demokrati och förändring under 2023.

Projektet finansieras 2024 av AB Framtiden.

Kontakt
Michelle Haughton, projektledare
micha@frihamnsdagarna.se 
0704-47 00 60