Välkommen att delta som arrangör

14 april • 2021

Vill ni stärka delaktigheten i samhället? Bidra till lösningar på samhällsproblem? Vill ni delta i det offentliga samtalet? Välkommen till Frihamnsdagarna 3–4 september 2021.

Ett krav är att ni står bakom våra hörnstenar kring demokrati, alla människors lika rätt och värde samt viljan att bidra till samtal. Vårt mål är att stärka demokratin genom att föra människor samman. Det betyder att besökare och publik ska erbjudas möjlighet att ställa frågor eller delta i samtalet.

Om ni vill genomföra ett seminarium, workshop, labb eller debatt så hjälper vi er gärna att bolla innehållet så att det passar in i helheten och ger våra besökare nya perspektiv. 

Första året har Frihamnsdagarna tre teman: framtid, demokrati och hållbarhet. 

Samhällsaktörer betalar för att delta i seminarieprogrammet. Ett antal programpunkter kommer erbjudas gratis till ideella organisationer som saknar ekonomiska möjligheter att bidra.

Maila eller ring om du vill veta mer.