Världens största workshop invigdes på Frihamnsdagarna

4 september • 2021

Världens största workshop invigdes på Frihamnsdagarna. Engage en change. Tanken är att samla in minst tusen röster som bidrar med idéer till att förbättra bostadsområden i Göteborg.

Frågan alla får svara på är: Hur gör vi Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered till världens bästa plats för barn och unga? 

Skolor, organisationer, besökare på Frihamnsdagarna, ja, vem som helst kan vara med. 

– Alla har idéer, oavsett om man är 11 år eller 62, sa Victoria Ahlén, processledare på Drivhuset och en av drivkrafterna bakom workshopen.

Dessa idéer ska sedan klustras inom olika områden och sedan ska entrepenörer, innovatörer och ett blandat gäng andra se vilka idéer som kan förverkligas.

Målet är att fram till Innovationsveckan den 7 oktober ha samlat in minst tusen idéer som möter Göteborgs utmaning om att inte ha några särskilt utsatta områden 2025. Över 30-talet parter från såväl näringsliv som civilsamhälle har anslutit sig till att vara med och göra skillnad.