Wildcards till ideella föreningar

Frihamnsdagarna en mötesplats för alla samhällsfrågor sedan 2021. Här möts företag, offentlig sektor, akademin, politiker, vanliga människor och ideella föreningar. Ideella föreningar kan medverka gratis genom att ansöka om ett wildcard.

Frihamnsdagarna arrangeras av en icke vinstdrivande förening. Varje år är hundratals organisationer representerade som utställare, arrangörer, partners eller paneldeltagare. Årets evenemang genomförs 29-31 augusti på Bananpiren i Göteborg. Tema är Be the change och alla samhällsrelaterade frågor är välkomna.

För att kunna ha fri entré och genomföra evenemanget får företag och organisationer betala för sin medverkan. Men ideella föreningar kan få delta gratis genom att ansöka om wildcard. Wildcard riktar sig mot ideella föreningar och nätverk som saknar ekonomiska resurser att betala anmälningsavgiften.

Ett wildcard innebär gratis utställarplats eller scentid. Scentiden är 40 minuter och kan användas till panelsamtal, debatter, presentationer och samtal. Ni väljer själv format och innehåll. Hela programmet presenteras här på webbplatsen. Utställarplatserna är 3×3 meter stora.

På området finns också foodtrucks och aktiviteter. Kulturen har en given plats i programmet.

Wildcards delas ut löpande i takt med att företag och organisationer går in och finansierar. Alla som är med och finansierar wildcards får exponering inför och under Frihamnsdagarna.

Målet är att alla föreningar, organisationer och företag som vill ska kunna delta på Frihamnsdagarna. Fler röster ska bli hörda!

ANSÖK OM WILDCARD

Det finns två sorters wildcards, ett som gäller utställarplatser och ett som gäller scentid. Länk till ansökningsformulär för wildcard

Köp ett wildcard och låt någon annan delta gratis!
Arbetar du på ett företag eller en organisation som vill köpa ett wildcard och därmed bekosta medverkan för en ideell förening? Välkommen att göra din beställning i vårt anmälningsformulär. Ju fler partners och företag som köper wildcards – desto fler wildcards kan Frihamnsdagarna dela ut och desto fler röster blir hörda. Som tack får ditt företag exponering i Frihamnsdagarnas kanaler.