Allt fler sluter upp bakom Frihamnsdagarna

5 april • 2022

Frihamnsdagarna presenterar idag sina partners och vänner inför Frihamnsdagarna 2022. Tillsammans skapar vi Sveriges nya arena för fria samtal och gör fler röster hörda.

Initiativet till en ny mötesplats i Göteborg kommer från civilsamhället och intresset för att vara med på Frihamnsdagarna i år är stort.  

För att vara med i arbetet runt Frihamnsdagarna måste man vilja stärka demokratin och erkänna alla människors lika rätt och värde, vilja skapa möten och samtal över gränser i syfte att åstadkomma förändring samt verka för ökad hållbarhet. En av alla partners och vänner som ställt sig bakom Frihamnsdagarnas hörnstenar är Skanska.  

– När människor möts händer det något. Det skapar förutsättningar och möjligheter för samskapande. Och det är vad som behövs i vår strävan efter långsiktigt hållbar stadsutveckling. Att få vara med och skapa en öppen arena som Frihamnsdagarna som främjar demokratiska och innovativa samtal känns både viktigt och självklart, säger Maria Rydberg, marknadsansvarig på Skanska.

 Arrangör av Frihamnsdagarna är en förening som består av vanliga medborgare som tagit initiativet till genomförandet. Satsningen möjliggörs tack vare de företag och organisationer som valt att bli partners. Gemensamt är viljan att bidra till samtal mellan människor och samskapa runt samhällsutvecklingen.

– Som partner till Frihamnsdagarna har vi chansen att vara med och stötta och påverka positiva krafter i samhället. Vi är nästa generation byggbolag och vi vill vara med och bygga ett bättre samhälle. För att göra det krävs samverkan och samarbeten. Frihamnsdagarna är en fantastisk arena för det, säger Catharina Gorthon, marknadschef på Serneke.

 Frihamnsdagarna startade som ett pilotprojekt under 2021 och hade första året 113 olika programpunkter och drygt 400 talare från 200 organisationer. I år utökas antalet scener och en extra dag har lagts till i programmet.

– Samhällets utmaningar kan vi bara lösa tillsammans och därför är Frihamnsdagarna en så viktig arena. Vill vara på plats för givande möten och samtal över gränserna, säger Kristian Lans, kommunikationsstrateg på Västtrafik.

– Sedan White grundades har vi varit en del av Göteborgs utveckling genom alla de projekt vi medverkat i genom åren. Vi såg det som en självklarhet att engagera oss i ett demokratiskt samtal kring det framtida Göteborg, säger Ola Wiklund, marknadsansvarig på White Arkitekter.

Partners deltar med engagemang och innehåll till scenprogrammet men också finansiering. Det finns fortfarande några partnerplatser kvar. För att skapa en bred förankring representerar Frihamnsdagarnas partners olika delar av samhället.

Även Göteborgs Universitet, Älvstranden Utveckling, Länsförsäkringar, Göteborg Energi, Riksbyggen, Göteborgs Stad, CSR Västsverige, Semcon, NCC, Chalmers, Göteborg & Co, Göteborgs-Posten, Svenska Kyrkan, Raket Webbyrå, Cubsec och West Pride är partners och vänner till Frihamnsdagarna.