Delta som funktionärsförening

Den 29-31 augusti äger Frihamnsdagarna rum på Bananpiren i Göteborg. Tre dagar och kvällar fyllda av seminarier, workshops, debatter, aktiviteter, mat från food trucks, kultur, musik och mingel. Bland utställarna och arrangörerna på scenerna finns föreningar, företag och organisationer som tillsammans kommer att skapa en fantastisk mötesplats för demokrati, hållbarhet och framtid.

Det är ett stort evenemang och varje år hjälps hundratals människor åt att skapa folkfesten. Vill din förening göra en insats för demokratin och samtidigt fylla på lagkassan?

Som funktionsförening deltar ditt lag, grupp eller förening i byggandet och nedmonteringen av evenemangsområdet. Arbetsuppgifterna handlar om att sätta upp staket, ställa ut bänkar m.m. Evenemangsområdet på Bananpiren byggs upp dagarna innan evenemanget. Rivningen påbörjas direkt efter att evenemanget avslutats. 

Varje funktionärsförening eller lag som deltar ombeds ställa upp med 8-10 volontärer under minst 4 timmar. För detta ersätts föreningen eller laget med 3 500 kr. Antalet platser är begränsade. 

Alla som deltar som funktionärer erbjuds också möjlighet att ta plats i något av samtalen på Frihamnsdagarna. Vi erbjuder också möjlighet för er förening att få en utställarplats eller scentid för att berätta om er verksamhet. 

Fyll i intresseanmälan här:

Intresseanmälan funktionärsförening 2024

Välj arbetspass:
Skriv här om du har frågor eller vill berätta om er förening.
Vår förening står bakom Frihamnsdagarnas värdegrund och hörnstenar(Obligatoriskt)
Ditt ställningstagande innebär att du: 1) står upp för alla människors lika rätt och värde; 2) står bakom Frihamnsdagarnas övergripande syfte att stärka demokratin genom att föra människor samman för att skapa samtal; 3) tillsammans med andra engagerade ska bidra till att göra Frihamnsdagarna hållbart ur alla dimensioner samt gemensamt sträva efter att åstadkomma varaktig samhällsförändring.
GDPR-godkännande(Obligatoriskt)
Som funktionsförening kan Frihamnsdagarna komma att behandla personuppgifter om dig och de som arbetar på plats. Detta för att Frihamnsdagarna ska kunna administrera vår verksamhet. Frihamnsdagarna har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning. Du ger du oss tillåtelse att använda bilder i sociala och tryckt media. Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta oss.