Bli partner till föreningen Frihamnsdagarna

25 oktober • 2022

Frihamnsdagarna som demokratisk mötesplats är möjlig tack vare de partnerskap som föreningen ingår med företag och organisationer. För att kunna hålla gratis entré till mötesplatsen är partnerskapen avgörande. Fler röster behöver bli hörda!

Ladda hem PDF och läs mer

Delta på öppet infomöte på Teams

Kontakta oss om din organisation vill veta mer om partnerskap och boka ett möte:

Verksamhetsledare:
David Björneloo
david@frihamnsdagarna.se

Projektledare:
Ali Tabrizi
ali@frihamnsdagarna.se