Tillbaka
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land

Komplexa kommuner – vad kan kommuner kräva av ett externt fastighetsbolag?

Hemsö Fadime Fredag, 14:20–15:00
Lägg till i kalendern

Kommunerna har en mångsidig och komplex verksamhet som inte låter sig beskrivas i enkla kostnadsberäkningar. Många kommuner har ökade utmaningar på grund av stora investeringsbehov av infrastruktur och utbyggnad av skolverksamhet och äldreomsorg. Det är viktigt att göra en ordentlig analys av värdet av att hyra lokaler, särskilt i turbulenta tider.

Hur kan privata aktörer underlätta för kommuner och regioner? Vilka modeller kan en kommun använda för att värdera för- och nackdelar med att hyra eller äga lokaler?

Medverkande

Nils Styf vd, Hemsö
Martin Blixt stadsfastighetsförvaltningsdirektör, Göteborgs stad
Haleh Lindqvist kommundirektör, Kungälvs kommun
Elisabet Lann kommunalråd (KD), Göteborgs stad
Thomas Larsson vice ordförande i Stadsfastighetsnämnden (MP), Göteborgs stad
Miguel Odhner kommunstyrelsens ordförande (S), Kungälvs kommun