Stort intresse på årets kickoff

8 mars • 2024

Många hade sökt sig till Pustervik i Göteborg idag för att mingla och få information om Frihamnsdagarna 2024. Årets tema är Be the change och det präglade programmet.

Besökarna fick höra hur Frihamnsdagarna kom till 2021 genom samarbete med bland andra Demokrati och medborgarservice på Göteborgs Stad. Andra demokratiska mötesplatser som Almedalen, Folkemødet i Danmark och Arendalsuka i Norge uppmärksammades på scenen och tackades för råd och stöd de första åren.

Svenskarnas syn på demokrati och samhällsförändring
Huvudnumret var en förhandspresentation av Förändringsrapporten 2024. Rapporten i sin helhet publiceras nästa vecka. Lovisa Brunnberg från Novus som lett arbetet med den nationella undersökningen presenterade resultatet. Novus är ny partner till Frihamnsdagarna och bidrar med att öka kunskapen om demokrati och människors vilja och förutsättningar att delta i samhällsförändring.

I det efterföljande panelsamtalet deltog Rudolf Antoni från Svenskt Näringsliv, Lovisa Brunnberg från Novus och Emma Altenhammar från Sverigedemokraterna. En slutsats från rapporten är att det finns ett behov av demokratiska mötesplatser och att det är ett gemensamt ansvar för samhällsaktörer att underlätta för människor som vill engagera sig.

Jonathan Roudriguez från Market Slutions bjöd på en presentation med insikter om marknadsföring. Som mötesplats för alla slags samhällsfrågor behöver Frihamnsdagarna bli bättre på att hitta vägar att nå allmänheten. Tack vare partnerskapet med Market Solutions ökar möjligheterna.

Kickoffen inleddes med musik från Andrea Janemalm & Billy Arvidsson från Rytmus Musikgymnasium och avslutades med flera snabba presentationer under rubriken ”Så ska vi Be the change på Frihamnsdagarna 2024”. Tack ni som tog plats på scen och berättade om ert engagemang:

Maria Rydberg, Skanska
Anna Nyborg, Inobi AB
Kenza Rehman, Unga Påverkar
Anna Lindeborg, Göteborgs Föreningscenter
Frida Holmqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland
Alexander Abenius, A Beautiful Soup
Victoria Tötterström och Michelle Haughton, Frihamnsdagarnas ungdomssatsning Vad säger du!?

Tack Jan Scherman och Alexandra Pascalidou för videohälsningar. Och tack till hela teamet med volontärer från Frihamnsdagarna som genomförde eventet under projektledning av Saga Nyström från IHM Business School.

Vill du att din förening, företag eller organisation ska delta på någon av Frihamnsdagarnas scener i år? Eller delta med en egen utställarplats? Alla samhällsfrågor är välkomna! Klicka här för att komma till anmälningssidan.