Tillbaka

Naturskyddsföreningen i Göteborg

U3 - 120
Naturskyddsföreningen i Göteborg är en lokal krets inom föreningen, vi har ca 16000 medlemmar varav några hundra är aktiva i olika intressegrupper såsom klimatgruppen och stadsplaneringsgruppen. Vi arbetar ideellt med allt ifrån att arrangera vandringar i skog o mark för att studera insekter, fåglar ett växter till att delta i samråd och granskningar av kommunala beslut rörande tex bygglov och skogsskötsel.
Inför valet 2022 driver vi kampanjen Det är bråttom nu – Agenda 2026! som syftar till att underlätta för väljarna att göra ett informerat val när det kommer till klimat- och miljöfrågor i den kommunala politiken.
Träffa oss på Frihamnsdagarna och ta del av resultaten från vår valenkät, både lokalt och nationellt, för att belysa hur de olika partierna ställer sig i olika miljö- och klimatfrågor.