Tillbaka

SOS Barnbyar (166)

Fadime

Plats 166

Visste du att SOS Barnbyar har verksamheter i Göteborg och Stockholm?

I vårt ungdomsprogram stöttar vi unga mellan 16-25 år i övergången från samhällsvård (t.ex. HVB, stödboende eller familjehem) till ett självständigt och självförsörjande vuxenliv. Tillsammans med en stödperson görs en handlingsplan med fokus inom fyra livsområden: Hälsa och välmående, samhälle och bostad, arbete och studier samt nätverk och sammanhang. Vi kan t.ex. hjälpa till med studier, söka jobb, hitta fritidsaktivitet eller vara en trygg vuxen att prata med. Sedan januari 2023 driver vi även ett ESF+ -finansierat projekt för ett hållbart arbetsliv för unga som lämnar samhällsvård.

Familjepartner är ett projekt som stöttar flyktingfamiljer under deras allra första tid i Sverige. Genom att stötta familjer i den första etableringen i samhället vill vi tillsammans med dem skapa goda förutsättningar för den framtida integrationen. Familjepartner pågår under tre år, från februari 2023 till februari 2026, och är finansierat av den Europeiska unionens Asyl-, migration och integrationsfond (AMIF).

Stödet kan t.ex. handla om kontakter med myndigheter, vård och bankärenden. Allt för att förstå hur det svenska samhället fungerar och för att på sikt kunna hantera det själv.  Vi erbjuder också hjälp med barnens skol- och fritidsaktiviteter. Familjerna erbjuds även föreläsningar i ämnen och studiebesök på platser, som kan underlätta etableringen i Sverige. Familjepartners mål är att ge varje familj just det stöd de behöver.

Välkommen att prata med oss på Frihamnsdagarna!