Tillbaka

Synskadades Riksförbund Göteborg

U5 - 139

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade. SRF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna.

Vi har bildat SRF utifrån tanken om alla människors lika värde och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Vi vill också skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. Vårt påverkansarbete har hittills bidragit till en rad åtgärder som har ökat synskadades möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare.

 

SRF Synskadades Riksförbund Göteborg medverkar som utställare på Frihamnsdagarna med stöd från IOFF, Göteborgs Stad Idrotts- och föreningsförvaltningen.