Utvärderingen klar

30 september • 2021

Ett riktigt bra start och höjda förväntningarna på nästa år! Besökare, arrangörer och partners ger en samstämmig bild i utvärderingarna efter första upplagan av Frihamnsdagarna.

400. Så många personer deltog i paneler, workshopar eller som talare på de 113 programpunkterna. Av dessa var 54 % kvinnor. 

7,7. I enkäterna får Frihamnsdagarna det som genomsnittsbetyg. Några röster från medverkande:

”Ett mycket bra första år, särskilt med tanke på att vi är i en pandemi.”
”Snyggt, strukturerat och välordnat. Oväntat många olika aktörer från civilsamhället, myndigheter och företag.”
”Välarrangerat, härlig stämning, intressanta programpunkter. En bra start!”
”Helhetsbetyget dras ner pga coronarestriktionerna. Det var synd, för evenemanget hade förtjänat mycket publik.”


9000. Så många upplevde Frihamnsdagarna live. Av dessa följde drygt 5500 personer streamingen live. 

99. I enkäter och intervjuer har besökare, arrangörer och partners fått svara på frågan om de vill komma tillbaka nästa år. 92 % svarar ja och 7 % svarar kanske. Alltså 99 % är intresserade av fortsättningen.