Filtrera
Avbryt
#utanskyddsnät skapades 2018 efter uppropet #metoo 2017. Det är en förening för våldsutsatta flickor, kvinnor och transpersoner.
Det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Vi strävar efter att tillvarata, utveckla och värdera akademisk kompetens.
Hopp & Framtidstro by Alecta Fastigheter.
Älvstrandens uppdrag är hållbar mark- och fastighetsutveckling samt att förverkliga Vision Älvstaden i de områden de utvecklar.
Sverige Anonyma Narkomaner, är en ickevinstdrivande internationell gräsrotsorganisation för tillfrisknande beroende, verksam i över 60 länder.
Atriums Ljungberg utvecklar levande stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service och utbildning.
Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar som har en familjemedlem i fängelse.
Centerpartiet på plats. 
Utforska vad det innebär att vara ett kooperativ och hur människor som gör saker tillsammans kan göra skillnad i sina liv och för hela samhället.
Prata framtid och hållbarhet med CSR Västsverige.
Mötesplats för dialog med yrkesföreningen för distriktssköterskor. Att verka för hälsa och motverka ohälsa.
På Frihamnsdagarna får du prova på att göra ett eget grafiskt tryck (torrnål) tillsammans med en lärare från Dômen konstskola.
Dreamcenter hjälper människor vidare efter missbruk, psykisk ohälsa genom arbetsträning och gemenskap.
Vi är en medlemsbank och vårt uppdrag är att tillsammans med pengars hjälp arbeta för en hållbar framtid.
Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar.
Finsam är till för personer i yrkesverksam ålder som bor i Göteborg och behöver stöd för att nå eller närma sig arbete eller studier.
Folkrörelsen Nej till EU grundades 1991 (som Nej till EG) och är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som verkar för att Sverige ska lämna EU.
Så skapar Göteborgs Hamn världens mest hållbara hamn genom att möjliggöra fossilfria logistikkedjor och bädda för framtidens bränslen.
Göteborgs Stadsmission är en politiskt obunden, ideell organisation som erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet.
Med internationellt framstående utbildning och forskning tar Göteborgs Universitet ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld.
F/ACT movement är ett initiativ som handlar om att inspirera hållbara modeval. Under Frihamnsdagarna uppdaterar vi besökarnas plagg med vår tryckpress.
VA branschen utmanas av kompetensbrist. Tillsammans går kommunerna inom Göteborgsregionen ihop för att belysa för besökarna vilka fantastiska möjligheter som finns inom VA.
Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.
En bättre värld genom hållbara innovationer.
Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation och en intresseorganisation för hyresgäster i Sverige.
Välkommen till IMs tält för att lära och samtala om klimaträttvisa! Här kan du också snurra på klimathjulet och tävla i klimatkunskap.
Solidaritet och miljö hänger ihop. Vi är världens största demokratiska miljöorganisation, och vi består lokala gräsrotsrörelser, även så i Göteborg.
Under Frihamnsdagarna samverkar K103 Göteborgs studentradio, Göteborgs närradio och Den Götheborgske Spionen för att rapportera från arenan.
Kanozi Arkitekter skapar arkitektur med människan i fokus.
Kristdemokraterna på plats.
Folkbildning är viktig för ett välfungerande samhälle, kulturliv och framtid. Kom till oss för att skapa, prata och upptäck.
Kulturlabbet är en konstnärlig daglig verksamhet i Biskopsgården. Vi arbetar med att skapa konst, musik, scenkonst, film och poesi.
För det hållbara samhället.
Vi är på plats för att samtal om hållbarhet och demokrati. Prata med oss om allt från invasiva arter i vatten till kris och beredskap.
Hjälp jag har fått ett jobb! En trygg arbetsmarknad för unga är en av LOs viktigaste frågor.
MARELD Landskapsarkitekter strävar efter ett hållbart samhälle med ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Barnrättsorganisation med fokus på stöd till barn med föräldrar med missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dom för våld
Mentor Sverige är en ideell förening som får unga att växa, bli starkare och tro på sig själva med hjälp av mentorskap.
Miljöpartiet på plats.
Moderaterna på plats.
Mynewsdesks plattform gör det möjligt att publicera och distribuera relevant innehåll samt även mäta och analysera resultatet. Allt på en och samma plats.
Naturskyddsföreningen Göteborgs intressegrupper och projekt presenteras.
Noaks Arks huvudmål är att erbjuda kunskap och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa.
Information kommer inom kort.
Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. Önskar en stad där ingen människa lämnas utanför.
Republikanska föreningen Göteborg vill diskutera frågan om Sveriges framtida statsskick med dig.
Tillsammans med leverantörer, samverkanspartners och andra önskar Skanska bygga ett bättre samhälle.
Skyddsvärnet är en idéburen organisation som i över 100 år har arbetat för att stötta människor i social utsatthet. Nu behövs vi kanske mer än någonsin!
Smyrnaförsamlingen önskar bjuda in till samtal om hur civilsamhället ännu bättre kan delta i skapandet av framtidens välfärd.
Socialdemokraterna på plats.
SOS Barnbyar arbetar världen över för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Vi påverkar myndigheter och beslutsfattare. Vi ser till att familjer får hålla ihop.
Social & Industriell Symbios – hur den enes avfall blir den andres resurs. I Sotenäs kommun finns Sveriges enda marina återvinningscentral.
En Prototyp HASSP har tagits fram. Nu gäller det att utveckla denna i samverkan för att i ett första steg ta fram en Pilot och en interimsstyrelse för den nya vetenskapsparken.
Social inkludering och demokracy
Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i dialoger och kunskapsutbyten.
Sverigedemokraterna på plats.
Planera visioner med Sweco.
Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och datadriven teknik.
Tetiko rustar och matchar personer för att de skall komma i arbete. Samverkar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Tillskärarakademin i Göteborg utbildar i textila hantverksyrken för Mode och Scenkonst med fokus på kvalitet, estetik och hållbarhet.
Stöd- och utbildningsorganisation med en unik kunskap om tjejer och unga kvinnors mående och livsvillkor.
Vänsterpartiet på plats.
Vy har som mål att göra det enkelt att välja miljövänligt så att ännu fler väljer att resa med buss och tåg, och transportera gods på järnväg.
Göteborg Zontaklubb II är en del av Zonta International och är en ledande global organisation som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter.