image.png

Hela programmet 25-27 augusti 2022

Filtrera och använd kalenderfunktionen för att spara de programpunkter som intresserar just dig, så hittar du enkelt rätt stream eller scen när det väl är dags.

Filtrera
Avbryt

Torsdag

09:00–09:40 Greta

Vätgasens roll i energiomställningen

Live på Youtube

favorite_border
Omställning & Globala Frågor
Att navigera i ny komplex lagstiftning och samtidigt behålla fokus på lönsamhet och tillväxt är svårt – här vill vi lyfta hur olika sektorer kan samverka genom juridiken.
Advokatfirman Lindahl
09:00–09:40 Ingrid
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
Hans Sinclair Sachs, från Trustbrand Watch Sweden, The Eye och Gustav Martner från Greenpeace Norden i samtal om varumärkestvättning och ny lagstiftning.
Trustbrand Watch Sweden, The Eye
09:00–10:00 Ebbe
Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Hur kan vi accelerera den gröna omställningen? Internationell utblick och lokala exempel på möjliga åtgärder som tar oss mot stadens klimatmål.
White Arkitekter
09:00–09:40 Frigga (Kajskjul)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
En jämlik stad kräver både nya arbetssätt och smarta samarbeten. Därför krokade Tengbom arm med Raoul Wallenberg Institute, RISE och Helsingborgs stad och tog fram JämtJämlikt.
Tengbom
09:00–09:30 Jan
Omställning & Globala Frågor
The relations between Sweden and the Netherlands go back four hundred years. Listen to Bengt van Loosdrecht, Ambassador for the Kingdom of the Netherlands in Sweden, and historian Håkan Strömberg in a concise and humorous presentation.
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
09:00–09:40 Framtid
Demokrati & Politik · Omställning & Globala Frågor
Stickydot grundades 2018 och är ett Brysselbaserat kollektiv som är specialiserat på att föra vetenskapen närmare samhället.
Sticky dot
09:20–10:00 Fadime
Demokrati & Politik
Ett samtal om hur vi skyddar demokrati och yttrandefrihet i en turbulent värld.
Frihamnsdagarna
09:30–09:40 Jan
Omställning & Globala Frågor
Green Transition: Challenges and Opportunities with Niclas Mårtensson, CEO of Stena Line.
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
09:40–10:40 Jan
Omställning & Globala Frågor
Maritime shipping is the backbone of international trade and carries over 80% of the volume of trade in goods. What does the Fit for 55 package entail for actors in the maritime transport industry that operate in the EU?
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
10:00–10:40 Frigga (Kajskjul)
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land
Bostadsbyggandet har saktat ned i Göteborg liksom i resten av landet och många människor står utanför bostadsmarknaden. Vem ansvarar för att fler bostäder byggs och fler människor får tillgång till en egen bostad?
OBOS
10:00–13:00 Omställningslabbet
Mat & Aktiviteter · Omställning & Globala Frågor
Götaverkstan gästar omställningslabbet där vi undersöker papper som material!
Prototyp Göteborg
10:00–10:40 Greta

Tillsammans bygger vi ett hållbart Göteborg

Live på Youtube

favorite_border
Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Klimatförbättrad betong är helt avgörande för att vi tillsammans ska nå byggbranschens klimatmål.
Thomas Concrete Group & Thomas Betong
10:00–12:00 Framtidsbara staden
Omställning & Globala Frågor
I detta pass samtalar vi om hur vi kan nå mål som kopplar till hållbara sätt att färdas och transportera oss samt om mobilitet och människors plats i den framtidsbara staden.
Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad
10:00–10:40 Framtid
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Pia Bernåker, fd regionchef på Forex och Pia Ramberg bankjurist SEB, pratar om vikten av att ha sin egen ekonomi.
Zonta, Göteborg II
10:20–11:00 Fadime
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Kultur & Musik
Hur skapar vi förutsättningar för att alla ska kunna vara producenter av konst och kultur?
Malin Wallin och Åsa Nordenmark på Kulturlabbet
10:20–11:00 Ebbe

Tågets betydelse för samhällsutvecklingen

Live på Youtube

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Vy Tåg har som mål att göra det enkelt att åka kollektivt och välja miljövänligt, för att bidra till den gröna omställningen.
Vy Tåg
10:20–11:00 Ingrid
Omställning & Globala Frågor
Vilka vägar ska staden och branschen ta för att nå ett klimatneutralt byggande till 2030?
Business Region Göteborg
11:00–11:40 Framtid
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
Som enda kommun i landet valde Göteborgs Stad att gå samman med fem idéburna organisationer för att ordna boenden och stöd för ukrainska flyktingar.
Demokrati och medborgarservice-Göteborg stad
11:00–11:40 Frigga (Kajskjul)

Göteborg Gospel

favorite_border
Kultur & Musik
En musikalisk upplevelse med gospel och soul som garanterat ger både energi och glädje. Älskade klassiker varvas med nya låtar.
Frihamnsdagarna i samarbete med All My Friends Are Stars
11:00–11:40 Greta

Cirkulär stadsbyggnad

Live på Youtube

favorite_border
Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
MARELD bjuder in till en paneldebatt om cirkulär stadsbyggnad. Medverkande: Björn Siesjö, Joakim Kaminsky, Nina Jacobsson Stålheim, Tinna Harling, Ulf Kamne, Christina Ingelsten.
MARELD Landskapsarkitekter
11:15–12:15 Jan
Omställning & Globala Frågor
Legal structures to incentivize the transition to sustainable shipping are coming into place. What are the latest developments in IMO's greenhouse gas-strategy? Is it possible to get all countries on board with its sustainability goals?
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
11:20–12:00 Fadime
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land
Hur kan styrkorna i Nordost tas tillvara? Aktiva i området sätter scenen. Därefter samtal mellan kommunpolitiker.
Riksbyggen
11:20–12:00 Ebbe

Sjömat åt alla!

Live på Youtube

favorite_border
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola · Mat & Aktiviteter · Omställning & Globala Frågor
Näringsrik och klimatsmart skolmat? Panelsamtal med nytänkande idéer och lösningar kring den blåa maten.
CSR Västsverige
11:20–12:00 Ingrid
Omställning & Globala Frågor
För att skapa framtidens hälsosamma samhälle, arbeta preventivt med hälsa och se nya innovationer inom Life Science krävs samarbeten och starka klusterbildningar.
GoCo Health Innovation City
12:00–12:40 Greta

Hur ökar vi det hållbara resandet?

Live på Youtube

favorite_border
Omställning & Globala Frågor
Hur kan vi tillsammans ta dem steg som krävs för att snabba på omställningen?
Västtrafik AB
12:00–12:45 Frigga (Kajskjul)

Göteborgspolitiker i debatt om jobb och skola

Live på Youtube

favorite_border
Demokrati & Politik · Jobb & Skola
Göteborgspolitiker i debatt om jobb och skola.
Frihamnsdagarna
12:00–12:40 Framtid
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Det måste finnas skolor av hög kvalitet i områden med utmaningar. Skolan ger framtidstro och utbildning är en entrébiljett till arbetsmarknaden.
Framtiden, Stena Fastigheter och Volvo Cars
12:00–14:00 Framtidsbara staden

Funka-staden

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Passet vill bidra till att göra Göteborg till en jämlik stad för alla, även för personer med funktionsnedsättning. Här samlas vi kring utmaningar som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag.
Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad
12:20–13:00 Ingrid
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Allt fler barnfamiljer lever i fattigdom i Sverige. Under Frihamnsdagarna så diskuterar tre av Sveriges största civilsamhällsorganisationer problembilden utifrån nya fakta och ur ett helhetsperspektiv.
Hyresgästföreningen
12:20–13:00 Ebbe

Min väg till arbete och bostad

Live på Youtube

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Göteborgs Stadsmission värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation. De för kampen för ett mänskligare samhälle för alla.
Göteborgs Stadsmission
12:20–13:00 Fadime
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Vad händer med stadens attraktionskraft om människor inte har någonstans att bo? Kan man verkligen bo i Göteborg idag oavsett ålder? Och hur blir det framöver?
Byggföretagen
13:00–13:40 Greta
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Samtal om matfattigdom utifrån barn och ungdomars perspektiv.
Svenska kyrkan
13:00–13:40 Framtid
Stad & Land
Hur kan Göteborg använda stadsbyggandet i arbetet med de stora omställningar som staden är mitt uppe i? Akademi och politik möts i samtal.
Chalmers i samarbete
13:00–16:00 Flytevi
Omställning & Globala Frågor
Hur odlas hållbar mat i havet? Vad äter vi framtiden? Kom och träffa våra forskare under Frihamnsdagarna!
Prototyp Göteborg
13:00–13:40 Frigga (Kajskjul)

Framtidens hållbara livsmedelsproduktion

Live på Youtube

favorite_border
Stad & Land
I samtalet kring framtidens hållbara livsmedelsproduktion i Västra Götalands län kommer vi resonera kring hur ett framtida hållbart livsmedelssystem i västra Götaland kan se ut och förutsättningarna för det.
Länsstyrelsen Västra Götaland
13:20–14:00 Ingrid
Omställning & Globala Frågor
Göteborgs hamn lyfter arbetet med att möjliggöra fossilfria logistikkedjor och tillhandahålla förnybara bränslen.
Göteborgs Hamn
13:20–14:00 Ebbe

Göteborg, nu åker vi!

Live på Youtube

favorite_border
Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Samtal om Västsveriges tillväxt och konkurrenskraft.
Västsvenska Handelskammaren
13:20–14:00 Fadime
Demokrati & Politik
Länsstyrelsen om det civila försvaret i länet.
Länsstyrelsen Västra Götaland
13:30–15:00 Jan
Omställning & Globala Frågor
During this Sustainable Maritime Transport Forum, we bring together ports, shipowners, cargo owners and regulatory authorities to discuss the state of play in the transition to sustainable shipping.
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
14:00–14:40 Greta
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land
Här diskuterar vi socialt värdeskapande samhällsbyggnad och lyfter konkreta exempel från Göteborg och andra kommuner. Därefter följer ett panelsamtal med ledande politiker i Göteborgsregionen.
Skanska
14:00–16:00 Framtidsbara staden

Civilsymbios

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Passet Civilsymbios handlar om att staden kan fungera bättre om den är i symbios med civilsamhället. Vi utforskar hur staden bättre kan ta till vara kraften i civilsamhället, hur samverkan mellan föreningar, civilsamhälles-organisationer och Göteborgs Stad ser ut och skulle kunna se ut.
Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad
14:00–14:40 Frigga (Kajskjul)

British Summer Concert

favorite_border
Kultur & Musik
En oförglömlig musikalisk upplevelse med på några av de mest älskade hitsen från Storbritannien.
Frihamnsdagarna i samarbete med All My Friends Are Stars
14:00–14:40 Framtid
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Kultur & Musik · Mat & Aktiviteter · Stad & Land
Ett seminarium om stadsutveckling och Lilla Bommen med Vasakronan, Fredrik Reinfeldt från Centrum för AMP, beslutsfattare och stadsutvecklare från Göteborgs Stad.
Vasakronan
14:20–15:00 Ebbe
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Om kraften i att aktivera unga på fritiden och hur det kan bidra till trygga och hållbara samhällen. Ta del av lyckad satsning i Upplands-Bro kommun.
Alecta Fastigheter
14:20–15:00 Fadime
Barn & Unga · Jobb & Skola
Kom och träffa Pink Programming och hör om potentialen och utmaningarna för jämställdheten i framtidens techbransch.
Länsstyrelsen Västra Götaland
14:20–15:00 Ingrid
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Den öppna processen med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum och vikten av inkludering.
Göteborgs 400-årsjubileum, Göteborg & Co
15:00–15:40 Frigga (Kajskjul)

AI – slutet på världen vi känner till?

Live på Youtube

favorite_border
Omställning & Globala Frågor
På Chalmers bedrivs avancerad forskning om AI. Välkommen till ett populärvetenskapligt samtal om AI, där vi förklarar, fördjupar och nyanserar de vanligaste farhågorna.
Chalmers tekniska högskola
15:00–15:40 Greta
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land
Vad är det som skapar värden i staden? Kan vi nå ökad trygghet och gemenskap genom igenkänning över tid och rum? Samtal om hur identitetsskapande ikoner i staden påverkar det offentliga rummet och de människor som rör sig där.
White arkitekter
15:20–15:40 Fadime

Mina drömmars stad

favorite_border
Omställning & Globala Frågor
Vad fungerar bra respektive dåligt i Göteborg? SOM-institutet kartlägger årligen göteborgarnas åsikter.
Göteborgs universitet
15:20–16:00 Ingrid
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Vad kan verksamheter och organisationer tänka på för att vi människor ska hålla för framtiden? Panelsamtal med Prové och Kungsbacka kommun.
Prové AB
15:20–16:00 Ebbe
Omställning & Globala Frågor
Klimatförändringar, miljöförstöring och resursbrist får allt större påverkan. Vad behöver vi göra för att bli resilienta i vår omställning till ett hållbart samhälle på både kort och lång sikt?
Sweco
15:30–16:00 Jan
Omställning & Globala Frågor
In October 2022, the Port of Gothenburg and the Port of Rotterdam signed a memorandum of understanding for a green corridor by finding ways to stimulate the use of new alternative fuels. What has happened since?
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
16:00–19:00 Frihamnsbaren

Frihamnskvällarna

favorite_border
Mat & Aktiviteter
Häng kvar på trädäcket i Frihamnsbaren med utsikt mot staden för fortsatt häng med musik, mingel, mat och dryck!
By Shuffle Group & Frihamnsdagarna

Fredag

09:00–09:40 Framtid
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
Så kan upphandling användas för att uppnå hållbarhetsmål och bidra till klimatomställningen. Vilka regelverk finns och hur kan upphandlande myndigheter och leverantörer agera?
Advokatfirman Lindahl
09:00–09:20 Jan
Omställning & Globala Frågor
Djurfabriker beskrivs av ledande forskare för en tickande bomb för nya pandemier och som ett hot mot klimatet, men inte minst innebär djurfabrikerna förödande konsekvenser för djuren. Föreläsning med Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.
Djurens Rätt
09:00–09:40 Greta

Lera – det bortglömda byggmaterialet!

Live på Youtube

favorite_border
Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Trots att människan har byggt bostäder av lera i tusentals år och att materialet är cirkulärt så har det tappats bort i dagens moderna byggprocess. Välkommen till ett samtal som tar sin utgångspunkt i att den blålera som Göteborg vilar på i själva verket är en värdefull tillgång som hållbart byggmaterial.
White arkitekter
09:20–10:00 Ingrid
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
Ett aktivt ansvarstagande behövs för ett tryggare samhälle, som i sin tur blir ett sätt att ge tillbaka till framtiden. 
Länsförsäkringar
09:20–10:00 Fadime
Stad & Land
Platzer strävar efter att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i, med en hållbar och inkluderande stadsutveckling.
Platzer Fastigheter
09:20–10:00 Ebbe
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
#Vägraskuld har som mål att förändra förutsättningarna för unga anhöriga.
Anhörigas riksförbund, Maskrosbarn & #vägraskuld (Studieförbundet Vuxenskolan)
09:40–10:00 Jan
Stad & Land
Programpunkten är inställd pga sjukdom
White Arkitekter
10:00–10:40 Frigga (Kajskjul)

TONÅ

favorite_border
Kultur & Musik
Likt bäckar som strömmar samman färdas musiken framåt, med kraft och i ständig förnyelse. Traditionell nordisk folkmusik och modern vokalmusik.
Frihamnsdagarna i samarbete med All My Friends Are Stars
10:00–10:40 Greta
Omställning & Globala Frågor
SVN Sweden, Ekobanken och U&We delar sedan 10 år ut Giraffpriset till föregångare inom hållbar utveckling.
Social Venture Network Sweden, SVN
10:00–12:00 Framtidsbara staden
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Hur blir Göteborg bästa staden med och för framtidsgenerationen äldre? Detta i relation till samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, värmeböljor, digitalt utanförskap och hållbara liv kommer att vara några av fokusområdena.
Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad
10:20–11:00 Fadime
Stad & Land
Invinn arbetar med platsutveckling där människan är i fokus.
Invinn AB
10:20–10:40 Jan
Omställning & Globala Frågor
Vi behöver alla ta vårt ansvar i omställningen för ett hållbart samhälle. Med cirkulenten, den cirkulära konsumenten, som utgångspunkt pratar vi om vad du som konsument kan göra och vad företagen vinner på att ställa om. Vilka utmaningar ställs vi inför och hur kommer vi över dem tillsammans.
Medveten Konsumtion
10:20–11:00 Ebbe

Distriktssköterskan i samhället

Live på Youtube

favorite_border
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Hur gynnas befolkningen och den enskilde medborgaren av att distriktssköterskan får arbeta med hen är specialistutbildad i? Ett samtal om folkhälsa.
Distriktssköterskeföreningen i Sverige
10:20–11:00 Ingrid
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Ett riskkapitalbolag med fokus på företag i stadens särskilt utsatta områden? Ja! Det bidrar till fler jobb, ett starkare näringsliv, stadens utveckling och ökar värdet på områdets fastigheter.
Framtidenkoncernen
11:00–11:40 Jan
Demokrati & Politik
Vår syn på framtiden när det kommer till AI inom PR & kommunikation är att det kommer att vara ett samarbete mellan människa och maskin.
Mynewsdesk
11:00–11:30 Omställningslabbet
Omställning & Globala Frågor
Följ med på en guidad tur om prototyperna i Frihamnen och utställningen Show me don't tell me!
Prototyp Göteborg
11:00–11:40 Frigga (Kajskjul)
Barn & Unga
Reningsborg berättar om stadsdelsutvecklingsprojekt Destination Tynnered samt om arbetet med trygghetsvärdar.
Reningsborg
11:00–11:40 Framtid
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet
SOM-institutet presenterar sin årliga kartläggning över göteborgarnas förtroende för staden och tilliten mellan människor.
Demokrati och medborgarservice-Göteborg stad
11:00–11:40 Greta
Omställning & Globala Frågor
I samarbete med Göteborg Energi sänder Energistrategipodden live från Frihamnsdagarna!
Göteborg Energi
11:20–12:00 Ingrid
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Budskap om cirkulärt mode, återvunna textilier och förnybara kläder har blivit allt vanligare inom modebranschen och textilindustrin. Går utvecklingen åt rätt håll?
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
11:20–12:00 Ebbe
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola · Omställning & Globala Frågor
"Tillsammans med Birgitta Westlin samtalar några ungdomar med en kurator, en präst och en forskare om var och hur ungas existentiella livsfrågor får rum i vårt samhälle. Lovisa Alfredsson, sång och gitarr, sjunger sina egna sånger. Lovisa är 17 år.
Svenska kyrkan
11:20–12:00 Fadime
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land
Om situationen för unga på bostadsmarknaden och hur offentliga och privata aktörer kan medverka till att det byggs fler och bättre bostäder för unga genom innovativa och hållbara lösningar.
Riksbyggen
12:00–12:40 Greta
Omställning & Globala Frågor
Göteborgs hamn lyfter arbetet med att möjliggöra fossilfria logistikkedjor och tillhandahålla förnybara bränslen.
Göteborgs Hamn
12:00–12:40 Framtid
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Vi måste få till en förändring. Hur säkrar Göteborgs politiker en nollvision mot Prostitution och människohandel?
RealStars och Frälsningsarmén
12:00–14:00 Framtidsbara staden

Framtidsstaden för unga

favorite_border
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Kraft, engagemang och en nutid som inte äventyrar kommande generationers framtid är i fokus i detta pass. Tillsammans testar vi metoder och verktyg för ökad förståelse om hur nutidens handlingar påverkar framtidens möjligheter till ett gott liv.
Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad
12:00–12:40 Frigga (Kajskjul)
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Röda Korset siktar på att bjuda in civilsamhälle aktörer, boende och politiker från Biskopsgården för att prata om ökad trygghet.
Svenska Röda Korset
12:20–12:40 Jan
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Hur kan företag skapa samhällsnytta genom att göra affärer med varandra? HSB presenterar vinnarna av priset Nyttigaste Affären.
HSB Göteborg & Coompanion
12:20–13:00 Ebbe
Jobb & Skola
Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen på tema STEM inkl en panel med riksdagspolitiker.
Svenskt Näringsliv
12:20–13:00 Fadime
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser. De kämpar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.
Hyresgästföreningen
12:20–13:00 Ingrid
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Kultur & Musik
Göteborgs stad anordnar ett samtal av och med unga om kulturens roll som bärare av demokratifrågorna.
Göteborgs Stad
13:00–13:40 Greta
Älvstranden Utveckling är ett kommunalt fastighetsbolag vars kärnverksamhet är hållbar mark- och fastighetsutveckling.
Älvstranden Utveckling
13:00–13:40 Frigga (Kajskjul)

Lokal elproduktion avgörande för jobben

Live på Youtube

favorite_border
Omställning & Globala Frågor
Länsstyrelsen arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och förnybar energi.
Länsstyrelsen Västra Götaland
13:00–13:20 Jan
Ekonomisk & Social Hållbarhet
VEO Foundation skall stödja personer, studenter och forskare vars insatser framförallt främjar intäkter till kreatörer och innehållsägare av digital media samt stärker deras rättigheter.
VEO Foundation
13:20–13:40 Framtid
Demokrati & Politik
Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar.
European Citizens' Initiative
13:20–14:00 Ingrid
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Näringslivsgruppen lyfter fram de goda krafter som vill förändra samhället i en positiv riktning.
Näringslivsgruppen, Göteborg & Co
13:20–14:00 Fadime
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
Förvaltningen för funktionsstöd lyfter frågor om självständighet och delaktighet.
Göteborgs Stad, Förvaltningen för funktionsstöd
13:20–14:00 Ebbe

Vad händer när sanningen utmanas?

Live på Youtube

favorite_border
Demokrati & Politik
Vi medborgare finns och bedriver vårt dagliga liv i samhället. Men vad händer när sanningen utmanas?
Högskolan i Borås
13:40–14:00 Jan
Jobb & Skola
Vilka utmaningar finns i arbetslivet i ett Sverige där demokratiska värden och institutioner utmanas?
Akademikerförbundet SSR
14:00–14:40 Greta

Både hållbart och lönsamt, är det möjligt?

Live på Youtube

favorite_border
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
På scen får vi ta del av inspirerande exempel på hur fastighetsinvesteringar och samarbeten kan skapa hållbarhet och god ekonomi för kommun och samhälle.
Skanska
14:00–14:30 Omställningslabbet
Omställning & Globala Frågor
Följ med på en guidad tur om prototyperna i Frihamnen och utställningen Show me don't tell me!
Prototyp Göteborg
14:00–16:00 Framtidsbara staden
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Vad kan man egentligen fråga? Det här passet handlar om brinnande frågor som rör desinformation, förtroende mellan myndigheter och medborgare och komplexa samhällsdialoger.
Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad
14:00–17:00 Omställningslabbet
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Träffa Göteborgs Stads budget- och skuldrådgivare och konsumentrådgivare och diskutera vad framtida hållbarhet är för dig.
Prototyp Göteborg
14:00–14:40 Framtid
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Urban Futures – Centrum för hållbar stadsutveckling är en arena för samskapande mellan forskning och praktik.
Urban Futures - Centrum för hållbar stadsutveckling
14:00–14:40 Frigga (Kajskjul)
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Kultur & Musik
Kulturlabbets Poporkester spelar punkig, poetisk, sorglig och glad popmusik. En musikalisk resa som sträcker sig från Backaplan till barfotadrömmar och från Göteborg till Glasgow. Kulturlabbet är en konstnärlig daglig verksamhet i Biskopsgården.
Kulturlabbet Räddningsmissionen
14:20–15:00 Fadime
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land
Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter med vision att stärka ryggraden i samhället.
Hemsö
14:20–15:00 Ebbe
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
Välkommen du som är ung vuxen, är arbetslös och har psykisk ohälsa som på olika sätt hindrar dig från att arbeta eller studera.
Finsam Göteborg
14:20–15:00 Ingrid
Barn & Unga · Jobb & Skola
I samverkan med Förebildarna anordnas en Open Stage och Open Wall med fokus på att stärka ungas delaktighet.
Framtidenkoncernen
14:20–14:40 Jan
Stad & Land
Digitaliseringen har gjort det möjligt att möta nästa vem som helst var som helst. Men vad händer när tekniken inte längre är det stora problemet? I seminariet introducerar vi verktyg för mötesledaren som bidrar till att skapa bra möten i grupper.
Erik Mattsson
15:00–15:20 Jan
Demokrati & Politik
Kan alla som lönearbetar verkligen leva på sina inkomster?
Göteborgs universitet
15:00–15:40 Greta
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
I det här seminariet diskuterar vi den kommande EU lagstiftningen CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) samt vilka risker som finns kopplade till just en byggnads värdekedja och hur företag kan jobba för att hantera dem.
Hallå Hållbarhetsbyrå
15:00–15:20 Framtid

Prisceremoni Art@Climate

favorite_border
Omställning & Globala Frågor
Art@Climate är en internationell konsttävling som bekämpar den globala uppvärmningen. På scen presenteras de 10 bidrag med flest röster. Över 300 konstnärer deltagit från 54 länder.
Sätt färg på Göteborg
15:00–15:45 Frigga (Kajskjul)

Politiska ungdomsförbund i framtidsdebatt

Live på Youtube

favorite_border
Barn & Unga · Demokrati & Politik
Välkommen till en debatt om ungas möjligheter att påverka, skolan, klimatet och andra viktiga frågor.
Frihamnsdagarna
15:20–16:00 Fadime
Vårdbehovet ökar och blir alltmer påfrestande för samhällsekonomin. Nya medicinska innovationer kan vara en del av lösningen för folkhälsan och sjukvården.
Lif – de forskande läkemedelsföretagen
15:20–16:00 Ingrid
Stad & Land
Göteborg fyller 400 år och staden utvecklas som aldrig förr, men vad betyder ett jubileum för en stad?
Göteborgs 400-årsjubileum, Göteborg & Co
15:20–16:00 Ebbe

Framtidstro för Göteborgs unga

Live på Youtube

favorite_border
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Många unga mår dåligt. Psykisk ohälsa är ett växande problem. Tron på framtiden sviktar. Panelsamtal om vad skolan, kyrkan, företag och andra tillsammans kan göra för att stärka de unga.
Smyrnaförsamlingen
15:40–16:00 Jan
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Jobb & Skola · Omställning & Globala Frågor
Motståndskraft mot rasism är ett antirasistiskt projekt som drivs av verksamheten Unga påverkar, socialförvaltningen Nordost.
Motståndskraft mot rasism
16:00–19:00 Frihamnsbaren

Frihamnskvällarna

favorite_border
Mat & Aktiviteter
Häng kvar på trädäcket i Frihamnsbaren med utsikt mot staden för fortsatt häng med musik, mingel, mat och dryck!
By Shuffle Group & Frihamnsdagarna

Lördag

11:00–11:30 Omställningslabbet
Omställning & Globala Frågor
Följ med på en guidad tur om prototyperna i Frihamnen och utställningen Show me don't tell me!
Prototyp Göteborg
12:00–12:45 Ebbe
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Stad & Land
Göteborgspolitiker i debatt om utsatta områden.
Frihamnsdagarna
12:00–14:00 Framtidsbara staden
Omställning & Globala Frågor
Vad konsumerar vi 2030? Konsumerar vi alls? Framtiden är cirkulär handlar om framtidens handel, köpmönster och hållbarhet. Vi tittar närmare på och bollar idéer kring hur vi får fart i återbruket av kläder, möbler och prylar.
Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad
12:00–12:40 Framtid
Demokrati & Politik · Stad & Land
Platsbrist på landets anstalter och häkten, behov av att rekrytera fler medarbetare och samtidigt nå målet om att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.
Kriminalvården
12:00–12:40 Frigga (Kajskjul)
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
Ta del av ett LIVE Pitch Event direkt från scenen på Kajskul 105. 10 Start-ups presenterar sina affärsidéer för dig som besökare och för Draknästet (Dragons Den).
ArenaStart Operations AB
12:00–15:00 Jan
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola · Omställning & Globala Frågor · Stad & Land
Have you ever dreamt of doing your own TED Talk? Share your ideas and join TEDxGöteborg open auditions at Frihamnsdagarna.
TEDxGöteborg
12:20–13:00 Fadime
Demokrati & Politik
Göteborg har en akut studentbostadsbrist. Varför är studentbostaden viktig för Göteborgs utveckling?
Göteborgs Förenade Studentkårer
12:20–13:00 Ingrid
Barn & Unga · Mat & Aktiviteter
Street Games Academy är modellen som utvecklats ur Street Games i ett samarbete med fem lärosäten i Västra Götaland för att erbjuda läxhjälp, mentorskap och kostkunskap.
Street Games Academy och Göteborgs universitet
13:00–13:40 Greta

Social & Industriell Symbios

Live på Youtube

favorite_border
Omställning & Globala Frågor
Här skapades Sveriges mest hållbara industrikluster. Social och industriell symbios i samverkan mellan Sotenäs kommun och det lokala näringslivet.
Sotenäs kommun, Sotenäs Symbioscentrum
13:00–13:40 Frigga (Kajskjul)
Kultur & Musik · Stad & Land
Välkommen till en halsbrytande, rörande och rolig stadshistoria som visar Göteborg på ett sätt som du aldrig har sett det förut.
Frihamnsdagarna - en del av Finalhelgen på Göteborgs Jubileumsfirande
13:00–13:20 Framtid

En framtid där

favorite_border
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
Möt 17 årige Daria och lyssna till hennes berättelse om hennes flykt från Ukraina och hur hon blev invald som ledamot ungdomsfullmäktige.
Ungdomsfullmäktige i Göteborg med stöd av Göteborg & Co
13:20–14:00 Fadime
Barn & Unga · Demokrati & Politik
Välkommen att ta del av hur Länsstyrelsen i Västra Götaland och KESKI arbetar med nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Västra Götalands län.
Länsstyrelsen Västra Götaland
13:20–14:00 Ingrid
Barn & Unga
Lundby unga körer sjunger sina allra bästa hits på temat En hållbar framtid för alla.
Svenska kyrkan
13:20–14:00 Ebbe
Barn & Unga · Ekonomisk & Social Hållbarhet
Panelsamtal om förebyggande insatser i Biskopsgården genom det idéburna partnerskapet i Movement.
Västra Hisingen Basket & partners
14:00–14:30 Omställningslabbet
Omställning & Globala Frågor
Följ med på en guidad tur om prototyperna i Frihamnen och utställningen Show me don't tell me!
Prototyp Göteborg
14:00–14:40 Frigga (Kajskjul)
Kultur & Musik
Varje år arrangerar Kulturskolan och Fritid Social Nordost en talangjakt för ungdomar 13-19 år över hela staden. På scen ser du finalisterna!
Angereds Talangjakt, Göteborgs stad
14:00–14:40 Greta
Ekonomisk & Social Hållbarhet · Mat & Aktiviteter · Omställning & Globala Frågor
Varför ska en stekpanna vara giftig och bara ha ett liv? Under detta föredrag berättar Tareq Taylor och teamet på OnePan om idéerna som grundat start-upen.
OnePan
14:00–14:40 Framtid
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Seminariet hålls på arabiska. Fariza Beseiso, ger tips och råd hur förändringar av tankar och beteende kan leda till bättre hälsa, mer energi, både fysiskt och mentalt.
Zonta, Göteborg II
14:00–16:00 Framtidsbara staden
Omställning & Globala Frågor
En högaktuell och kritisk samhällsutmaning är den om tillgången på mat. Hur samlar vi kraft till matomställningen? Här diskuterar vi hur maten vi har räcker till fler, hur den lokalproducerade maten och odlingsmarker kan öka samt hur vi möjliggör graden av självförsörjning.
Demokrati- och medborgarservice - Göteborg stad
14:20–15:00 Ebbe
Barn & Unga · Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Jobb & Skola
Ett samtal mellan ungdomar och politiker kring de rekommendationer som FN givit Sverige i den senaste granskningen av barnkonventionen. Vad kan göras på regional och kommunal nivå?
Rädda Barnen
14:20–15:00 Ingrid
Demokrati & Politik
Ett samtal mellan religiösa ledare och politiken om hur möten över religionsgränser möjliggör vänskap mellan människor av olika tro.
Svenska kyrkan
14:20–15:00 Fadime
Ekonomisk & Social Hållbarhet
Ta del av en modevisning efter framtidens behov av hållbarhet i kombination med skönhet.
DreamStore secondhand/ Dreamcenter ideell förening
15:00–15:40 Greta
Demokrati & Politik · Omställning & Globala Frågor
Vid detta seminarium kommer vi att dela med oss av erfarenheter från forskningsprojektet RETAKE och gräva djupare i frågor som rör omställningen till engångsfritt.
Forskningsprojektet RETAKE
15:00–16:00 Frigga (Kajskjul)

Klimat- och energidebatt

Live på Youtube

favorite_border
Demokrati & Politik · Ekonomisk & Social Hållbarhet · Omställning & Globala Frågor
Partiledare och representanter för Sveriges riksdagspartier möts i klimat- och energidebatt - ett år efter valet.
Frihamnsdagarna
15:20–16:00 Fadime
Kultur & Musik
Studerande från Balettakademien uppträder med sånger ur musikalen Silverhjärtats hemlighet, med text och musik och Jenny och Martin Schaub.
Folkuniversitetet Göteborg
15:20–16:00 Ingrid
Barn & Unga
Göteborgs Yngre, en gemenskap för unga entreprenörer som vill växa och utvecklas tillsammans. Även om vi tror starkt på självledarskap och ansvar, vet vi att starka relationer, baserade på empati och inkludering är avgörande för framgång.
Göteborgs Yngre